Bescherming persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens, zoals die aan Etectmo door U worden verstrekt, worden in het klantensysteem van Etecmo opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
Etecmo mag de gegevens alleen voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van aanbiedingen via mail, gebruiken.
Etecmo zal geen persoonsgegevens vestrekken aan derde om de privacy te waarborgen.